c.k.daňová kancelář

Aktuality

Aktuální nabídka seminářů - zima a jaro 2024

 • 4.1.2024 9:20

Přijměte pozvánku na novou řadu seminářů ZIMA-JARO 2024, která začíná již příští týden ve středu 10.1.2024. Podrobný rozpis najdete pod záložkou Semináře na tomto webu.

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Konsolidační balíček 2024

 • 13.12.2023 15:30

Dne 12.12.2023 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný konsolidační balíček. Většina změn je účinná od 1.1.2024, avšak změny týkající se pojistného u dohod o provedení práce mají účinnost od 1.7.2024.

Krátce připomínáme vybrané změny, které nám přinesl balíček (spíše ale balík) přinesl.

Vše jsme velmi podrobně probrali na našich…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Semináře

2024-Aktualni-seminare-ZIMA-JARO-2024

Aktuální webináře zima-jaro 2024

Přijměte pozvání na novou řadu seminářů-školení v r. 2024 . V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. 

Účastníci 10 školení mají slevu 75 % na 1 školení, účastníci 11 školení mají jedno školení zdarma a jedno se slevou 50 % (i pro různé účastníky od téhož objednatele).

 

Přihlásit se na seminář
2024-01-10-Ucetni-uzaverka-zaverka-a-priznani-PU-2023-podnikatele

10.1.2024 Uzávěrka, závěrka a přiznání 2023 v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů, novely účetních předpisů 2024.     Novelizace daňových a účetních předpisů – stručné připomenutí a doplnění novinek od prosince. Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2023. Účetní operace na konci roku, inventarizace a jak na účtování a zobrazení záloh v inventuře, přeúčtování na správné účty, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2023 ve správném rozsahu dle kategorie účetní jednotky, zveřejnění a další externí povinnosti. Zveřejnění prostřednictvím FÚ. Příprava přiznání 2023 včetně povinných příloh.

 

Přihlásit se na seminář
2024-01-17-Priznani-FO-2023-uzavreni-DE-prehledy-pojisteni-zmeny-2024

17.1.2024  Přiznání fyzických osob 2023, uzavření daňové evidence, přehledy k pojištění, paušální daň, velké změny 2024.  Stručné připomenutí změn v roce 2023/2024; Paušální daň 2024; Skutečné výdaje versus výdaje uplatňované paušálem; Úpravy základu daně, dopad do pojištění; Uzavření daňové evidence 2023; Kontrolní prvky v daňové evidenci; Inventarizace; Problematické operace v příkladech; Zdanění fyzických a právnických osob a jejich porovnání; Sestavení přiznání k DPFO 2023; Správa daní – praktické rady, návody a zkušenosti k daňovým řízením v oblasti daní z příjmů; Daňová optimalizace; Sociální a zdravotní pojištění OSVČ; Velké změny ve vyměřovacím základu u sociální pojištění; Důležité výsledky z jednání KOOV, Pokyny GFŘ, vybraná judikatura; Dotazy, příklady, atd.

Přihlásit se na seminář
2024-01-23-Rocni-zuctovani-a-vyuctovani-zamestnancu-za-2023-zdaneni-2023

23.1.2024 Roční zúčtování zaměstnanců, roční vyúčtování zaměstnavatele, zdanění příjmů ze závislé činnosti za rok 2023.  Uzavření roku 2023, roční zúčtování, formuláře, elektronická podání. Vyúčtování zálohové a srážkové daně 2023. Praktické příklady – výpočty ročního zúčtování, vyplnění tiskopisů, opravy chyb. Prohlášení k dani, povinnost zaměstnance podat daňové přiznání, náležitosti mzdového listu, problematika cizinců. Nejčastější chyby a na co si dát pozor vzhledem ke změnám pro rok 2024 (změny od roku 2024 budou probrány na školení 31.1.2024).

 

Přihlásit se na seminář
2024-01-31-Dane-a-pojisteni-zamestnancu-2024

31.1.2024  Daně a pojištění zaměstnanců od ledna 2024. Praktikum s důrazem na novinky; Daň z příjmů ze závislé činnosti; Zdravotní pojištění, Nemocenské pojištění; Pojistné na sociálním zabezpečení pro zaměstnavatele. Novinky pro rok 2024: Změny ve zdanění a pojistném, podmínky účasti na pojištění, placení pojistného – od ledna 2024. Rozsáhlé změny u stravování a benefitů, dopady konsolidačního balíčku. Zvýšení minimální, zaručené mzdy a průměrné mzdy a z nich vyplývající změny pro rok 2024, náhrada za práci na dálku. Novinky u DPP a DPČ. Výklad daně a pojištění s důrazem na praxi a možné problémy. Praktické příklady.

 

Přihlásit se na seminář
2024-02-08-Zaverka-neziskovych-organizaci-danove-priznani-2023

8.2.2024 Účetní uzávěrka, závěrka a přiznání 2023 neziskových subjektů, změny pro rok 2024.  Pro neziskové subjekty účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., či účtující v jednoduchém účetnictví neziskovek (vyhláška č. 325/2015 Sb.). Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2023. Účetní operace na konci roku, dary, dotace, inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2023 ve správném rozsahu, zveřejnění a další externí povinnosti. Příprava přiznání 2023 včetně povinných příloh. Novely účetních předpisů 2024, vliv daňových novel.

 

Přihlásit se na seminář
2024-02-12-Danove-a-nedanove-naklady-a-vynosy-2023-2024

12.2.2024 Daňové a nedaňové náklady a výnosy 2023 - 2024 a základ daně z příjmů pro všechny poplatníky. Vhodné též jako příprava pro daňové přiznání k dani z příjmů PO i FO 2023. Daňové/nedaňové náklady a výnosy – základní princip uznatelnosti v ZDP včetně řešení v pokynu D-59; jednotlivé druhy nákladů; úpravy základu daně; správný okamžik a titul zaúčtování nákladů/výnosů. Posouzení daňové uznatelnosti a příklady jednotlivých druhů výdajů a příjmů. Dokazování příjmů a výdajů v daňovém řízení – jak minimalizovat rizika v daňovém řízení, obrana před správcem daně.

 

 

Přihlásit se na seminář
2024-02-28-Praktikum-DPH-pro-beznou-praxi

28.2.2024 Praktikum DPH pro běžnou praxi. Uplatňování DPH v tuzemsku, odpočet DPH a problémové situace. Základy přeshraničních transakcí. Praktický výklad s příklady. Nejdůležitější oblasti zákona o DPH – uskutečnění zdanitelného plnění, osvobozená plnění, nárok na odpočet a koeficienty. Sazby daně od 1.1.2024. Limitace odpočtu u osobních automobilů od 1.1.2024. Nárok na odpočet. Oprava základu a sazby daně. Dotace. A to vše, a mnohem více, v praktických příkladech.

 

Přihlásit se na seminář
2024-03-14-Smlouvy-a-instituty-obcanskeho-prava-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-v-d

14.3.2024  Smlouvy a instituty občanského práva a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví aneb jak propojit požadavky účetní/daňové s právními. Určeno pro účetní, daňové pracovníky, majitele, statutární orgány, právníky. Propojení občanského práva, práva obchodních korporací s účetnictvím a daněmi. Smluvní právo dle NOZ. Smlouvy – daňové a účetní aspekty. Druhy smluv a vztahů – např. smlouva o dílo, kupní smlouva, nájem, úvěr, zápůjčka. Dluhy/pohledávky – promlčení a prekluze, uznání dluhu. Zneužití práva.

 

Přihlásit se na seminář
2024-03-21-Cestovni-nahrady-automobil-v-danovych-souvislostech

21.3.2024 Cestovní náhrady zaměstnanců, statutárů i OSVČ - uplatňování, novinky, problémy z praxe, daňové souvislosti automobilů.  Všechny otázky správného uplatnění cestovních náhrad u zaměstnanců, statutárů i u podnikatelů (OSVČ), řešení problémů z praxe. Sazby pro rok 2024, vliv na stravenky a stravovací paušál. Chyby z praxe a jejich rizika (snížení stravného, správné vyhodnocení trvání cesty atd.). Vše okolo variant použití automobilu pro podnikání – OSVČ, firemní auta, zaměstnanecká.

 

Přihlásit se na seminář
2024-04-10-Faktury-a-pokladni-operace-v-roce-2024-doklady-2024-a-jejich-zpracovani

10.4.2024 Faktury a pokladní operace v roce 2024 – účetní a daňové doklady a zpracování: Daňové doklady, Zvláštní daňové doklady, Doklady v cizí měně, Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží - fakturace v tuzemsku, EU a 3. zemích, Opravné daňové doklady, Účetní doklady, Inventarizace poklady a cenin, Účetní případy související s platebními kartami, vazba na pokladnu a účetnictví, Limity plateb v hotovosti, Archivace a skartace, QR faktura a jiné druhy elektronické fakturace, Časové rozlišení nákladů a výnosů, Slevy, skonta a bonusy, Praktické příklady a dotazy

Přihlásit se na seminář
2024-05-21-Zmeny-v-personalni-a-mzdove-oblasti-od-1.7.2024.-Aktualni-otazky-mzdove-praxe

21.5.2024 Změny v zákoníku práce (personální a mzdová oblast) platné od 1. 1. a zejména 1. 7. 2024 (zásadní změny DPP provedené konsolidačním balíčkem).  Praktická aplikace nových pravidel pro pojištění u DPP.  Novinky v zákoně o nemocenském pojištění, výpočty náhrad za DPN, nemoc u DPP, DPČ.  Překážky v práci – podrobný výklad.  Důchodová problematika 2024 – kompletní změny.  Vyplnění ELDP za rok 2023.  Srážky ze mzdy.  Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing.  Další případné novinky dle vývoje legislativy.

 

Přihlásit se na seminář
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice