c.k.daňová kancelář

Aktuality

Daňové novinky jaro 2021

 • 2.6.2021 14:05

Vážení klienti, účastníci školení, přátelé, kamarádi J

Zdravíme vás srdečně a posíláme další aktuální informace, které by se Vám mohly hodit. Tentokrát jsou informace opravdu bohaté a různorodé.

 

Informace č. 44

 

2021-05-19

 

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Nabídka pracovního místa

 • 9.7.2020 18:45

c.k. daňová kancelář, a.s. nabízí volné pracovní místo na pozici účetní pro zpracovná účetnictví i dańové evidence s možností i zkráceného úvazku. Praxe v oboru je vítána. Zájemci z řad SŠ a VŠ se mohou hlásit na adrese firmy či na mail: info(zavinač)ckdanovakancelar.cz či na tel. č. 724 553 821

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Semináře

2022-Aktualni-seminare-zima-2022

Aktuální webináře zima 2022

V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. 

Účastníci 5 školení mají slevu 50 % na 1 školení, účastníci 6 školení mají jedno školení zdarma.

 
Přihlásit se na seminář
2022-01-11-Ucetni-uzaverka-zaverka-a-priznani-PU-podnikatele

11.1.2022 uzávěrka, závěrka a přiznání 2021 v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů, novely účetních a souvisejících předpisů 2022

Z obsahu:

Sestavení účetní závěrky za rok 2021 ve správném rozsahu dle kategorie účetní jednotky – včetně správného vyplnění do daňového přiznání. Schválení, zveřejnění a další externí povinnosti. Zpráva o ovládání. Výroční zpráva. Audit 2021 – limity a související povinnosti. Konsolidace 2021 – limity a související povinnosti. Příprava daňového přiznání 2021 včetně povinných příloh – upozornění k vyplnění daňového přiznání, novinky ve formuláři (velikost účetní jednotky, zveřejnění závěrky, zobrazení daňových ztrát atd.). Termíny pro podání přiznání. Nové výklady, aktuální interpretace Národní účetní rady. Informace o aktuálním stavu projednání novel souvisejících daňových předpisů 2022,..

Přihlásit se na seminář
2022-01-18-Priznani-FO-2021-uzavreni-DE-prehledy-pojisteni

18.1.2022 Přiznání k DP fyzických osob 2021, uzavření daňové evidence, přehledy k pojištění 2021, změny 2022

Z obsahu:

- stručné připomenutí změn v roce 2021/2022 v dani z příjmů fyzických osob a daňové evidenci, paušální daň 2021/2022 - shrnutí, uzavření roku 2021 (kdy lze zůstat v paušální dani, kdy podat přiznání), úprava základu daně za předchozí rok, paušální režim 2022, aktuální dotazy, porovnání u OSVČ s různými vyměřovacími základy, skutečné výdaje versus výdaje uplatňované paušálem, postup pro rok 2021 a 2022, versus varianta paušální daně. Úpravy základu daně, dopad do pojištění, uzavření daňové evidence 2021 - stanovení základu daně, rozdělení příjmů, kontrolní prvky v daňové evidenci a jak na efektivní kontroly před sestavením přiznání, inventarizace, podnikání FO x PO – přechod z FO na PO, založení nové s.r.o. a převod majetku, souběh FO a PO,…

Přihlásit se na seminář
2022-01-26-Rocni-zuctovani-a-vyuctovani-zamestnancu-za-2021-zmeny-2022

26.1.2022 Roční zúčtování a vyúčtování zaměstnanců za rok 2021, změny ve mzdách a pojistném pro rok 2022

Z obsahu:

- uzavření roku 2021, roční zúčtování zaměstnanců, formuláře, elektronická podání, lhůty. Výpočet daně (roční zúčtování) s praktickými ukázkami. Vyúčtování zálohové a srážkové daně za 2021 včetně praktických příkladů. Prohlášení včetně elektronického podpisování. Další tiskopisy – změny včetně změn pro rok 2022, elektronické podání, praktické problémy při vyplňování. Opravy chyb při výpočtu záloh a při výpočtu celoroční daně. Mzdy a odměny společníkům, jednatelům, členům statutárních a dozorčích orgánů, souběhy smlouvy, o výkonu funkce jednatele a pracovní smlouvy – aktuální novinky v judikátech, posun ve výkladech, ..

Přihlásit se na seminář
2022-02-02-Ucetni-uzaverka-zaverka-a-priznani-2021-neziskovek-dle-vyhl.-504-zmeny-2022

2.2.2022 Účetní uzávěrka, závěrka a přiznání 2021 neziskových subjektů, změny pro rok 2022

Z obsahu:

Pro neziskové subjekty účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. – spolky, evidované právnické osoby dle zákona o církvích, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek atd.

- Vhodné i pro neziskové organizace účtující v jednoduchém účetnictví – zdanění je dle stejných principů, účetní vyhláška pro jednoduché účetnictví č. 325/2015 Sb. vč. výkazů v jednoduchém účetnictví

- Novelizace účetních předpisů 2021 a 2022, příprava kompletní novelizace.

- Zálohy přijaté i vydané – nový způsob účtování a zobrazení v konečném zůstatku dle Interpretace Národní účetní rady,..

Přihlásit se na seminář
2022-02-15-Vnitrni-smernice-pro-ucetnictvi-a-dane-vcetne-vyplneni

15.2.2022 Vnitřní směrnice pro účetnictví a daně - vzorové a vyplnění aneb jak domů odejít s hotovými směrnicemi

Z obsahu:

- základní listiny, účetnictví, archivace, organizace účetnictví, DHM, zásoby, náklady, výnosy, kursové rozdíly, opravné položky, rezervy, dotace, dary, mzdy, pracovní  a sociální nároky, OOPP, inventarizace, závěrka

Přihlásit se na seminář
2022-03-01-Cestovni-nahrady-automobil-v-danovych-souvislostech

1.3.2022 Cestovní náhrady zaměstnanců, statutárů i OSVČ - uplatňování, novinky, problémy z praxe. Daňové souvislosti automobilů včetně sil. daně

Z obsahu:

- právní vymezení problematiky cestovních náhrad, rozlišení zaměstnavatelů a daňový režim, komu je možné a nutné náhrady poskytnout, pracovní cesta, přeložení, dočasně přidělení, místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, stravné – tuzemské a zahraniční stravné, snížení stravného, kombinace tuzemské a zahraniční služební cesty, kapesné, souběh stravného a „závodního“ stravování (včetně příkladů), správné počítání času při pracovní cestě (co je placeno jako výkon práce, přesčas, co se započítává do doby pracovní cesty), zálohy na pracovní cestu, náhrady jízdních výdajů – jízdní náhrady na tuzemské a zahraniční služební cestě, jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny (tuzemsko x zahraničí),..

Přihlásit se na seminář
2021-Aktualni-seminare-Podzim-2021

Aktuální webínáře PODZIM 2021. V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. Účastníci šesti školení mají slevu 50% na jedno školení. Účastníci sedmi školení zaplatí cenu šesti školení. 

 

 

Přihlásit se na seminář
2021-12-20-Dan-z-prijmu-novinky-2021-2022-prakticka-aplikace.

20.12.2021 Daň z příjmů - novinky 2021/2022. Zápis skutečných majitelů a AML - velké změny. 

Z obsahu:

- odpočet daňové ztráty, stručná rekapitulace novel účinných od roku 2021, vliv na daňové přiznání 2021, optimalizace - dle aktuálního stavu, mezinárodní zdanění, registrace skutečných majitelů od 1.6.2021 a zákon proti praní  špinavých peněz, změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2022, další novely včetně novel souvisejících zákonů, aktuální informace GFŘ

Přihlásit se na seminář
2021-12-13-DPH-novinky-pro-rok-2021-2022

13.12.2021 DPH - novinky pro rok 2021/2022. Velká novela od 1.7.2021, 1.10.2021, od roku 2022. Aktuální výklady GFŘ, KOOV, JUDIKATURA

Z obsahu:

 - novinky 2021, DPH po velké novele zákona od 1.7.2021, 1.10.2021, nové formuláře daňového přiznání, novely účinné od roku 2022 - schválené i aktuálně schvalované změny, změny v DPH, a to dle aktuálního stavu novel, kontrolní hlášení, registrace plátce a identifikované osoby, intrastat v roce 2021 a 2022, informace GFŘ, aktuality z KOOV a judikatury, odpovědi na dotazy

Přihlásit se na seminář
2021-12-06-Danove-a-nedanove-naklady-a-vynosy-dokazovani-v-danovem-rizeni

6.12.2021 Daňové a nedaňové náklady a výnosy a stanovení základu daně pro všechny poplatníky, náklady a výnosy s covid-19. Dokazování v daňovém řízení.

Z obsahu:

- vymezení nákladů/výdajů, dokazování příjmů a výdajů v daňovém řízení, §24 a 24 ZDP - daňové a nedaňové náklady a výnosy a jejich praktické promítnutí na příkladech, náklady a výnosy související s Covid-19, závazné posouzení, úpravy základu daně dle §5 a 23 ZDP, obvyklé ceny v §23, judikatura a další praktické výklady, odpovědi na dotazy účastníků

 

Přihlásit se na seminář
2021-11-30-Praktikum-pro-ucetni-Vybrane-pripady

30.11.2021 Komplikované účetní a daňové případy a časté chyby v účetnictví, nálezy z kontrol a judikátů, výklady daňové správy.

Z obsahu:

- vymezení nákladů/výdajů, proč je nutné dodržovat účetní předpisy, dlouhodobý/krátkodobý majetek, opravné položky k pohledávkám, postoupení pohledávky, odpis pohledávky, rezervy účetní a daňové, úroky ze zápujček a úvěrů, úroky z prodlení a smluvní pokuty, náklady na reklamu/reprezentaci, dary, podíly na zisku, finanční asistence a vlastní kapitál, odložená daň, opravy chyb minulých let, souběhy příjmů z titulu statutár/společník/zaměstnanec

Přihlásit se na seminář
2021-11-23-Dlouhodoby-majetek-opravy-TZ-odpisy-vcetne-velkych-zmen-od-2021.-Zasoby

23.11.2021 Dlouhodobý majetek, opravy, tz, odpisy včetně velkých změn od 2021. Zásoby.

Z obsahu:

- schválené velké změny v majetku od roku 2020/2021, odlišnosti v ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a dani z příjmů, daňové a účetní odpisy, optimalizace základu daně z příjmů, rozlišení oprav a technického zhodnocení, inventarizace dlouhodobého majetku, zásoby - vymezení jednotlivých druhů zásob - správné účtování, vedlejší pořizovací náklady, zahrnutí do ceny, účtování zásob na skladě, zásoby vlastní výroby, ocenění úbytků ze skladu, inventarizace zásob, nejčastější chyby

Přihlásit se na seminář
2021-11-16-Praktikum-DPH-pro-beznou-praxi-se-zamerenim-na-tuzemsko

16.11.2021 DPH pro běžnou praxi se zaměřením na tuzemsko - aplikace, časté chyby, nálezy z kontrol a judikátů, výklady daňové správy. Základy přeshraničního DPH. 

Z obsahu:

- základní pojmy, daňové subjekty, předmět daně, základ daně a výpočet daně, daňové doklady, sazby daně, přefakturace, nejdůležitější oblasti zákona o DPH, osvobozená plnění, nárok na odpočet DPH, správa daně v tuzemsku, základy vnitrounijního obchodu, služby,..místo plnění, základy k dovozu a vývozu zboží, faktury v cizí měně, praktické příklady, dotazy

 

Přihlásit se na seminář
2021-11-09-Faktury-a-pokladni-operace-v-roce-2021-doklady-2022-a-jejich-zpracovani

9.11.2021 Fakturace a pokladní operace v roce 2021 a 2022 - daňové doklady a zpracování, časové rozlišení nákladů a výnosů

Praktické školení pro všechny, kdo zpracovávají vydané a došlé faktury, pokladnu, s mnohými příklady. 

Z obsahu:

- daňové doklady a zvláštní daňové doklady, doklady v cizí měně, daňové doklady při dovozu a vývozu  zboží - fakturace v tuzemsku, opravné daňové doklady, účetní doklady, pokladní operace, inventarizace pokladny a cenin, účetní případy související s platebními kartami, vazba na pokladnu a účetnictví, limity plateb v hotovosti, QR faktura, časové rozlišení nákladů a výnosů, slevy, skonta a bonusy, praktické příklady, dotazy

 

Přihlásit se na seminář
Aktualni-seminare-zima-2021

Aktuální webináře - ZIMA  2021. V případě zájmu se přihlašujte k jednotlivým tématům, která jsou uvedena níže. Účastníci pěti školení mají slevu 50 % na jedno školení. Účastníci šesti školení mají poslední školení zdarma.

Přihlásit se na seminář
Ucetni-uzaverka-a-zaverka-podnikatele

12.1. Uzávěrka a závěrka 2020 v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů, daňové přiznání 2020, novely účetní předpisů 2021: Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavření účetnictví 2020. Účetní operace na konci roku, inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2020 ve správném rozsahu dle kategerie účetní jednotky, zveřejnění a další externí povinnosti. Příprava přiznání 2020 včetně povinných příloh. Novely účetních předpisů. Stav danových novel. Vliv důležité novely zákona o obchodních korporacích na účetnictví právnických osob. 

Přihlásit se na seminář
Uzavreni-danove-evidence-OSVC-2020-danove-priznani

20.1. Uzavření daň. evidence OSVČ 2020, přiznání a přehledy k pojištění 2020, změny 2021: Uzavření evidence za rok 2020. Kontrolní prvky v daňové evidenci a efektivní kontroly před sestavením přiznání. Skutečné výdaje versus výdaje uplatňované paušálem. Paušální daň od roku 2021. Možnost rozdělení příjmů a výdajů (speciální situace zdanění FO). Sestavení daňového přiznání DPFO. vyplnění přehledů OSSZ a ZP včetně změn v pojistném  - odpuštění pojistného (Covid). Daňová optimalizace, propočty skutečných výdajů, paušálních, rozdělení ve společnosti (sdružení) a na spolupracující osoby, vše na přehledném souvislém příkladu. Podání přiznání (kdy a jak elektronicky). Změny pro rok 2021. 

Přihlásit se na seminář
Rocni-zuctovani-a-vyuctovani-zamestnancu-za-2020

26.1. Roční zúčtování a vyúčtování zaměstnanců za rok 2020, změny ve mzdách a pojistném 2021: Uzavření roku 2020 roční zúčtování, formuláře, edlektronická podání. Vyúčtování zálohové a srážkové daně. Praktické příklady - výpočty, vyplnění tiskopisů. Problémy v dani z příjmů ze závislé činnosti. Novely pro rok 2021 včetně velkých změn ve zdanění (zrušení superhrubé mzdy, solidární daně, změny sazeb, stravenkový paušál atd.), v pojistném, minimální a zaručené mzdě, cestovní náhradách. Benefity zaměstnanců. Statutáři.  

Přihlásit se na seminář
Ucetni-uzaverka-a-zaverka-neziskove-subjekty

4.2. Účetní uzávěrka a závěrka 2020 neziskových subjektů, změny pro rok 2021:  Pro nezisk. subj. účtující podle vyhl. č. 504/2002 Sb., či účtující v jednoduchém účetnictví neziskove (vyhl. č. 325/2015 Sb.). Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2020. Účetní operace na konci roku, dary, dotace inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky za rok 2020 ve správném rozsahu. Příprava přiznání 2020 včetně povinných příloh. Novely účetních předpisů 2021, stav schválení daňových novel.  

Přihlásit se na seminář
Horke-novinky-v-digitalizaci-danovy-rad-novela

18.2. Horké novinky v digitalizaci a el. komun. v účetnictví a správě daní. Novinky v daň. řádu nejen v obl. elektron. komunikace:  Seminář je určen zej. účetním, ekonomům pracovníkům finančních a ekonomických úseků, statutárním zástupců, daňovým poradcům a jejich asistatentům. Seznámení s novinkami a hlav. trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví, jak elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v komerč. sféře, jaké jsou povinnosti, práva, možnosti. Daňový řád - velké novinky v elektronizaci, např. daň. inf. schránka. Další velmi důležité novinky (termíny přiznání, daň. kontroly, výzvy, sankce a mnoho dalšího).

Přihlásit se na seminář
Cestovni-nahrady-automobil-v-podnikani

2.3. -Cestovní náhrady pro zaměstnance, OSVČ i statutáry, uplatnění a novinky, automobil v podnikání: Všechny otázky správného uplatnění cestovních náhrad u zaměstnanců, statutárů i u podnikatelů (OSVČ), řešení problémů z praxe. Sazby pro rok 2021. Při neuplatnění či nesprávném uplatnění hrozí doměrek na dani z příjmů (včetně daně ze závislé činnosti), či „ošizení se“ na základu daně, kromě toho i nemalé sankce inspekce práce. Vše okolo variant použití automobilu pro podnikání, včetně novely silniční daně. Seminář se bude věnovat také aktuálním novinkám a výkladům a vysvětlí, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

 

Přihlásit se na seminář
Dlouhodoby-majetek-zasoby

2.11.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní. Odlišnosti v ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a dani z příjmů.  Daňové a účetní odpisy. Optimalizace základu daně z příjmů pomocí dlouhodobého majetku. Rozlišení oprav a technického zhodnocení. Inventarizace dlouhodobého majetku. Zásoby – vymezení jednotlivých druhů zásob. Zásoby vlastní výroby. Ocenění úbytků ze skladu. Inventarizace zásob.  Řešení nejčastějších chyb.  Chystané velké změny od roku 2021.

 

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-Caste-chyby-v-danich-z-prijmu-a-ucetnictvi-nalezy-kontrol-FU

9.11.  Zcela praktické zaměření na záležitosti, ve kterých se v praxi častěji chybuje, vysvětleno na příkladech. Vybrané účetní a daňové problémy - praktické příklady na problematické účetní postupy, se zdůrazněním novinek a změn z novel posledních zhruba dvou let. Upozornění na očekávané novely v probíraných oblastech. U každého případu vždy nezbytná trocha teorie a ukázka na konkrétním příkladu.  Vybrané kontrolní nálezy z kontrol FÚ a z judikatury.  Novelizace ZOK – např. výplata podílů na zisku, schvalování závěrek, smlouva o výkonu funkce, zpráva o vztazích. Sankce za nezveřejnění závěrek. Registr skutečných vlastníků - novelizace.

 

Přihlásit se na seminář
Pozvanka-Zak.-prace-novela-mzdova-agenda-soc.-a-zdrav.poj.-COVID-aktuality-z-praxe

19.11.  Zákoník práce – novely pro rok 2020/2021 včetně zásadní novely.  Dopady COVID-19 – aktuální programy podpory, možnosti, správné postupy.  Novinky ve zpracování osobní a mzdové agendy s ohledem na povinnosti zaměstnavatele.  Vedení mzdové agendy, sociální a zdravotní pojištění, nový způsob výpočtu exekucí včetně porovnání se starým výpočtem. Problémové situace v cestovních náhradách.  Aktuální výklady, metodika, praktické příklady.  Toto školení se nepřekrývá se školením na Roční zúčtování a vyúčtování mezd, které jako každoročně proběhne v lednu 2021 – témata se nebudou opakovat, doporučujeme nyní též jako přípravu na roční uzavření mezd.

 

Přihlásit se na seminář
Danove-a-nedanove-naklady-a-vynosy-vyklad-s-prikl.-priprava-na-DPFO-a-DPPO-2020

25.11.  Daňové/nedaňové náklady a výnosy – základní princip uznatelnosti v ZDP včetně řešení v pokynu D-22; jednotlivé druhy nákladů; úpravy základu daně; správný okamžik a titul zaúčtování nákladů/výnosů. Posouzení daňové uznatelnosti – např. výdaje spojené se zaměstnanci, problematika majetku, pohledávek, sankcí, propagace/reprezentace (vzorek, reklamní a propagační předměty, dárky a náklady na reprezentaci).  Náklady a výnosy související s COVID-19.  Změny schválené či projednávané týkající se let 2020/2021.

 

Přihlásit se na seminář
DPH-novinky-pro-rok-2020-2021

2.12.  Novinky roku 2020 – velký daňový balíček týkající se DPH, další novelizace – připomenutí a praktické problémy.  Novelizace pro rok 2020/2021 – schválené i schvalované, aktuálně dle stavu projednání. Aktuální výklady, zjištění z kontrol, metodika, judikáty, koordinační výbory. Praktické příklady.

 

Přihlásit se na seminář
EET-od-1.1.2021-povinnost-pro-vsechny

8.12. Základní informace a vývoj EET. Třetí a čtvrtá fáze EET od 1.1.2021 – tj. již pro všechny příjmy z podnikání. Kdo a kdy – koho se přesně týká elektronická evidence tržeb (podnikatelé; neziskové subjekty u určitých činností). Evidované tržby, zvláštní režim, tržby vyloučení z evidence tržeb, povinnosti, přestupky. Zjednodušený režim.  Různé druhy tržeb a jejich evidence – platby hotovostní, kartou, kauce, zálohy, komisní prodej, elektronické peněženky, čipové karty, storno.  Postupy při evidenci EET – registrace, certifikáty pro evidenci tržeb, oznamovací povinnost, evidenční povinnost, informační povinnost poplatníka, výběr pokladny.  Účtenková loterie. Správní trestání v oblasti EET.

Přihlásit se na seminář
Dan-z-prijmu-a-Danovy-rad-novinky-2020-2021-2022-prakticka-aplikace.-Novinky-Covid

15.12. Připomenutí novelizací z průběhu roku 2020 a novelizace pro rok 2021/2022 – schválené i schvalované, aktuálně dle stavu projednání. Aktuální výklady, metodika, informace, interpretace NÚR.  Důležitá novela daňového řádu 2020/2021 – daňová informační schránka, podání přiznání, vady podání, zjednodušení kontrolních postupů,… Změny lhůt podání přiznání, pardonovacích lhůt, sankcí.  Aktuality k daňovým dopadům z důvodu Covid-19.

Přihlásit se na seminář
Informace-c.-10

Vážení klienti a přátelé, přinášíme Vám další aktuální informace k datu 9.7.2020 - Informace v době Coronavirové č. 10.

Přihlásit se na seminář
Informace-c.-9

Vážení klienti a přátelé,  přinášíme Vám další novinky č. 9 z ekonomické oblasti v době Coronavirové.

Přihlásit se na seminář
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice